NiepokalanaGrono Dzieci Maryi,
to grupa, w której nasze dziewczęta starają się uczyć od Maryi - jako swojego wzoru - drogi do doskonalenia się na drodze do świętości.
Oprócz służby przy sztandarach podczas ważnych uroczystości i świąt, dziewczęta poprzez formację, modlitwę, pomoc i inne rzeczy starają się doskonalić w tym co dobre.

Wspólnota pozwala wymieniać się doświadczeniami, starszym Mariankom być swego rodzaju STARSZYMI SIOSTRAMI, dla młodszych dziewczynek.
Szczególnie ważnymi okresami w ciągu roku, dla każdej Marianki, są święta i uroczystości Maryjne, jak również uczestnictwo w Różańcu (miesiąc październik) oraz Nabożeństwach Majowych (miesiąc Maj).

Najważniejszą Uroczystością - podczas której dziewczęta należące do Naszego Grona odnawiają swoje przyrzeczenia, a nowe pragnące do niego dołączyć wypowiadają je po raz pierwszy, jest UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP (8 grudnia).

Opiekunem Grona Dzieci Maryi w naszej Parafii jest ks. Ireneusz.
Marianki