Cała niedziela poświęcona była przygotowaniom
do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.