Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Gdzie? Kiedy?

 • Właściwą parafią zawarcia małżeństwa i przeprowadzenia formalności przedślubnych jest parafia ZAMIESZKANIA (nie zameldowania!!!) jednego z narzeczonych. Jeśli ślub jest planowany w innej parafii, konieczna jest zgoda proboszcza parafii zamieszkania na przeprowadzenie formalności i zawarcie małżeństwa w naszej parafii.
 • Trzy do sześciu miesięcy przed planowanym ślubem należy zgłosić się do kancelarii w celu umówienia się na spisanie protokołu [poza wakacjami (urlopy) i styczniem (kolęda)].
 • Zapowiedzi są wygłaszane po spisaniu protokołu kolejno przez 2 niedziele w parafii zamieszkania każdego z narzeczonych koniecznie muszą być wygłoszone przed terminem ślubu.

Przygotowanie kandydatów do sakramentu małżeństwa to wymagane:

 • Nauki przedmałżeńskie
 • trzy indywidualne spotkania w poradni z doradcą życia rodzinnego
 • dzień skupienia dla narzeczonych
 • przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania.

Dokumenty potrzebne do rozmowy z duszpasterzem (protokołu):

 • dowód osobisty (lub paszport);
 • metryka chrztu św. ważna 6 miesięcy od daty wydania. Nie jest konieczna, jeśli osoba była ochrzczona w parafii, w której będzie spisywany protokół;
 • świadectwo bierzmowania (jeśli nie zostało uwzględnione na świadectwie chrztu św.);
 • świadectwo (kościelne) ukończenia katechizacji z ostatniej szkoły ponadpodstawowej;
 • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny (do ślubu konkordatowego – dokument jest ważny 6 miesięcy) lub akt zawartego wcześniej cywilnego związku małżeńskiego;
 • dane świadków (adresy, daty urodzenia, nr dowodów/paszportów oraz daty i miejsca wydania). Świadkowie powinni mieć ukończone 18 lat, mogą być tej samej płci. W zakrystii (przed ślubem) okazują swoje dowody osobiste (lub paszporty). Zachęca się, by wcześniej skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania.
 • jeśli narzeczony/narzeczona jest wdową/wdowcem, należy przedstawić akt zgonu małżonka.

Praktyczne informacje co do ceremonii ślubu:

Muzyka i śpiewy wykonywane podczas liturgii (w tym liturgii mszy świętej ślubnej) są dobierane zgodnie z obowiązującymi przepisami liturgicznymi. Na straży tych przepisów stoją duszpasterze i posiadający wymagane uprawnienia muzycy kościelni. Jeżeli chcemy, aby naszą mszę ślubną uświetnili swoją grą bądź śpiewem muzycy solowi (wokaliści lub instrumentaliści), upewnijmy się, czy proponowany przez nich repertuar jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Wszelkie propozycje, które nie spełniają tych przepisów NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE do wykonania podczas mszy świętej.

Rejestracja liturgii może być filmowana oraz fotografowana za zgodą duszpasterza przez osobę/osoby do tego uprawnione.