Nabożeństwa w Duchu Taize, w Parafii św. Józefa w Krupskim Młynie,
ubogaciła swoim śpiewem nasza 
SCHOLA GAUDIUM.