ROK 2020

ROK 2021

Sakramentu Chrztu Św. udzieliliśmy:

53 dzieciom.

52 dzieciom.

Pobłogosławiliśmy:

17 nowych związków małżeńskich.

22 nowych związków małżeńskich.

Z naszej wspólnoty odeszło do Pana:

82 naszych braci i sióstr.

109 naszych braci i sióstr.

Pana Jezusa po raz pierwszy do swego serca przyjęło:

51 dzieci.

62 dzieci.

Ksiądz Prałat Grzegorz Kadzioch udzielił Sakramentu Bierzmowania:

00 młodym chłopakom i dziewczętom.

135 młodym chłopakom i dziewczętom.

Naszych chorych z posługą sakramentalną odwiedzaliśmy:

149 razy.

328 razy. Przed świętami 42

Komunię Świętą rozdzieliliśmy:

85 400 osobom (łącznie w ciągu całego roku).

120 000 osobom (łącznie w ciągu całego roku).