W Piśmie Świętym czytamy, że pierwszy, radosny, pełen życia Kościół
„trwał w nauce Apostołów i we wspólnocie, w Eucharystii i w modlitwach.”(Dz 2,42)

Dlatego właśnie i my gromadzimy się na radosnej modlitwie, na Eucharystii, na głoszeniu Słowa Bożego.
Dzięki temu nasze życie z dnia na dzień jest przemieniane coraz bardziej i wchodzimy w pełnię błogosławieństwa,
które zamierzył dla nas dobry Bóg.

Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda nasze spotkanie – zapraszamy!

GDZIE:
Salki przy  parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku
ul.Zamkowa 1

O KTÓREJ:
Zapraszamy już na mszę parafialną o godz.18.00
Następnie zaczynamy o godz. 19:00 w salkach


Serdecznie zapraszamy


Kim jesteśmy:

Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) jest jednym z ruchów w Kościele katolickim, którego celem jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot. Chcemy, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i bazujący na osobistym doświadczeniu.

Szkoła Nowej Ewangelizacji jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, która powinna być „nowa w swoim zapale, nowa w swych metodach i nowa w środkach wyrazu” (przemówienie Jana Pawła II na Haiti, 09.03.1983).


www.snegliwice.org
Szkoła Nowej Ewangelizacji
JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO
Gliwice
Filia Toszek